Skip Navigation Links

 

                   Ilmi Selami

I lindur më 11 Tetor, 1972 v. në f. Vërtekicë, Shkup. Adresa e banimit në Shkup

PËRKATËSIA NACIONALE:           Shqiptar

NËNSHTETËSIA:                            Republika e Maqedonisë së Veriut

 

 ARSIMIMI:                     

- 1993-1997 Fakulteti i drejtësisë, Shkup – drejtimi i shkencave politike

NJOHJA E GJUHËVE TË HUAJA:

Аnglisht

 

РËRVOJË PUNE: 

 • 1996 - 1997 – Pjesëmarës në themelimin e gazetës së parë të pavarur në gjuhën shqipe “FAKTI” Shkup – gazetar në rubrikën e politikës së mbrendshme dhe jetës politike në Maqedoni
 • 1997 - Pjesëmarës në projektin për praktikantë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, i përkrahur dhe zbatuar nga Instituti Nacional Demokratik (NDI) në Maqedoni
 • 1998 - 1999 – Këshilltar i Kryetarit të Komunës së Studenicanit per cështje juridike dhe politike
 • 1999 - 2002 – Sekretar i Komunës së Studenicanit
 • 2002 - 2003 – Udhëheqës sektori në Ministrinë e punës dhe politikës sociale, përgjegjes per mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
 • 2003 - 2007 – Udhëheqës i Sektorit për parandalimin e korrupsionit – Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit
 • 2007 - 2010 – Anëtar i Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit (Sipas rregullativës së atëhershme ligjore, anëtarët nuk ishin profesionalisht të angazhuar/punësuar në Кomision. Krahas obligimeve ne vendin e tyre të punës, ata e kryenin edhe punën e anëtarit të Komisionit)
 • 2008 - 2011- Këshilltar për reforma në mbrojtje në Ministrinë e mbrojtjes
 • 2010 - 2011 – Kryetar i Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit
 • 2011 - 2013 – Këshilltar shtetëror për resurse njerëzore në Ministrinë e mbrojtjes
 • 2013 - 2015 - Ministria e mbrojtjes, i dërguar me punë në Organizatën ndërkombëtare RACVIAC-Qendra për bashkëpunim në sferën e sigurisë, Zagreb, Republika e Kroacisë
 • 2015 - 2016 - Zëvendës ministër në Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • 2016 - 2018 - Këshilltar shtetëror në Sekretariatin e përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • 2018 - 2020 - Drejtor ekzekutiv në SHA Ekonomia e Ujërave e RMV
 • 2020 - … - ud Zëvendës drejtor i Entit shtetëror të statistikës

 ЕКSTRA PËRVOJË:

 • Pjesëmarës në më shumë konferenca, seminare dhe grupe punuesenë të cilat janë trajtuar cështje nga sfera të ndryshme dhe janë përpiluar tekste ligjesh dhe akteve tjera nënligjore.
 • Disa tekste dhe punime nga sfera të ndryshme që janë publikuar në revista të vendit dhe jashtë.


© Enti shtetëror për statistikë