Skip Navigation Links

Лични податоци:

 

Име и презиме:                    Иљми Селами

Роден на 11 Октомври, 1972 година, во с. Вртекица, Скопје, со постојано живеалиште во Скопје

Етничка припадност:           Албанец

Државјанство:                      Република Северна Македонија

 

 Образование:                     

- 1993-1997 Правен факултет, Скопје - смер: политички науки

Познавање на странски јазици:

англиски

 

Работно искуство: 

 • 1996 - 1997 - Учесник во оснoвањето на првиот независен дневен весник на албански јазик “ФАКТИ” Скопје – новинар во рубриката за внатрешна политика и политичкиот живот во Македонија
 • 1997 - Учесник во проект за практиканти во Собранието на Република Македонија подржан и спроведен од Национал Демократскиот Институт (НДИ) во Македонија
 • 1998 - 1999 - Советник на Градоначалникот на Општина Студеничани за правни и политички прашања
 • 1999 - 2002 - Секретар на Советот на Општина Студеничани
 • 2002 - 2003 - Раководител на Сектор во Министерство за труд и социјална политика, одговорен за заштита на правата на децата
 • 2003 - 2007 - Раководител на Сектор за спречување на корупцијата - Државна комисија за спречување на корупцијата
 • 2007 - 2010 - Член на Државната комисија за спречување на корупцијата (Според тогашните законски одредби, членовите не беа професионално ангажирани/вработени во Комисијата. Покрај обврските од своите работни места тие ја вршеа и работата на член на Комисијата)
 • 2008 - 2011- Советник за реформи во одбраната во Министерство за одбрана
 • 2010 - 2011 – Претседател на Државната комисија за спречување на корупцијата 
 • 2011 - 2013 – Државен советник за човечки ресурси во Министерство за одбрана
 • 2013 - 2015 - Министерството за одбрана, упатен на работа во странство, во Меѓународната организација RACVIAC-Центар за безбедносна соработка, Загреб, Република Хрватскa
 • 2015 - 2016 -Заменик министер во Министерството за одбрана
 • 2016 - 2018 - Државен советник во Генералниот секретаријат на Влада на РСМ
 • 2018 - 2020 - Главен Извршен Директор на АД Водостопанство на Република Северна Македонија
 • 2020 -.... – вд Заменик Директор на Државниот завод за статистика

 Екстра искуство:

 • Учесник на повеќе конференции, семинари и работни групи во кои се третирани различни прашања од различни области како и за изработка на закони и други подзаконски акти
 • Изработени неколку трудови од различни области кои се објавени во домашни и странски списанија и брошури


© Државен завод за статистика