1 Qershor - Kremtojmë 75 vjetorin e ekzistimit!
Enti shtetëror i statistikës
Historia

Fjalimet

Apostol Simovski
drejtor
Oliver Spasovski
Kryeministër i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
dr. Nina Angelovska
ministër i financave në Qeverin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Anita Angelovska-Bezhovska
guvernator i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Prof. dr. Blagoja Markoski
Kryetar i Këshillit të Statistikës

historia

Enti shtetëror i statistikës përgjatë historisë – zhvillimi i vazhdueshëm dhe përkushtimi i gjeneratave të para të statisticientëve kanë dhënë drejtimin në të cilin duhet të lëvizë statistika e Maqedonisë

Galeria

Fotografitë ndër vite

EKSPOZITA

veprat e dhuruara nga Zhivko Popovski - CvetinVideo

Video promovuese.


Të dhëna statistikore të Maqedonisë
Të dhëna statistikore
Zhvillimi i qëndrueshëm