+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Годишен извештај

Во 2016 година, покрај редовно воспоставените истражувања, Државниот завод за статистика постигна прогрес преку спроведување на сите одложени истражувања од претходните години, но и спроведување на нови и значајни истражувања, масовни статистички операции и други активности, како што се:
·         Пописот на училишен простор на основните и средните училишта во Република Македонија
·         Попис на капацитетите во трговијата на мало
·         Попис на угостителските и сместувачките капацитети
·         Структурно истражување на земјоделските стопанства
·         Анкета за странските туристи на граничните премини
·         Анкета за странските туристи во сместувачките објекти
·         Анкета за патувањето на домашното население
·         Анкета за образование на возрасни
·         Посебно значајна активност е спроведувањето на евиденција на примарните и на секундарните примерочни единици во избрани статистички кругови со цел ажурирање на рамката за избор на примерок во анкетните истражувања од областа на социјалните статистики.
·         Поддржувајќи ги критериумите на Политиката за квалитет на ДЗС, беа подготвени и објавени 190 извештаи за квалитет.

 
Преземете го Годишниот извештај на следниот линк:   Годишен извештај 2017

Годишен извештај 2016

Годишен извештај 2015

Годишен извештај 2014

Годишен извештај 2013

Годишен извештај 2012

Годишен извештај 2011

Годишен извештај 2010


     

© Државен завод за статистика