+A   |  -A
ïïï: 4035 | âââ: 152726
Skip Navigation LinksНасловна Слободен пристап до информации од јавен карактер
 
 Закон за државна статистика
 Програма за статистички истражувања

Слободен пристап до информации од јавен карактер 

Државен завод за статистика

Адреса:
Даме Груев 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3295600
факс: 02 3111336

Интернет страна: 
www.stat.gov.mk

Службени лица за посредување информации од јавен карактер

Кристина Рочевска
виш соработник за правни и општи работи
контакт телефон: 02 3295 871
e-mail: 
kristina.rocevska@stat.gov.mk

Јасмина Ѓоргиева
советник 
контакт телефон: 02 3295 843;  075/402 335
e-mail: 
jasmina.gjorgieva@stat.gov.mk

 

 Пристап до информации од јавен карактер

 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Образец: Барање за пристап до информации од јавен карактер
 Образец: Жалба
 Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација
 Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Биро за јавни набавки
 Препорака за објавување на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер на веб локациитe на имателите на информации
 Одговорени барања за слободен пристап од информации од јавен карактер
 Препорака за проактивност
 Упатство за проактивна транспарентност
 Листа на информации од јавен карактер
 Упатство за начинот на постапување при давање информации од јавен карактер


© Државен завод за статистика