+A   |  -A
ппп: 333 | ввв: 101927
Skip Navigation LinksНасловна Слободен пристап до информации од јавен карактер
 
Закон за државна статистика
Програма за статистички истражувања

Слободен пристап до информации од јавен карактер  

Државен завод за статистика

Адреса:
Даме Груев 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3295600
факс: 02 3111336

Интернет страна:
www.stat.gov.mk

Службени лица за посредување информации од јавен карактер

Кристина Рочевска
виш соработник за правни и општи работи
контакт телефон: 02 3295 871
e-mail: 
kristina.rocevska@stat.gov.mk

Јасмина Ѓоргиева
советник 
контакт телефон: 02 3295 843;  075/402 335
e-mail: 
jasmina.gjorgieva@stat.gov.mk

  Пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец: Барање за пристап до информации од јавен карактер
Образец: Жалба
Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
Биро за јавни набавки
Препорака за објавување на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер на веб локацииte на имателите на информации
Препорака за проактивност
Упатство за проактивна транспарентност


© Државен завод за статистика