+A   |  -A
ппп: 497 | ввв: 181919
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Месечен статистички извештај 
  четврток, 30 ноември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 октомври 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Бруто-домашен производ 
  вторник, 31 октомври 2017

 

Почитувани корисници,


Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2013-2015...

 
  HyperLink
Oстанати публикациидатум
Попис на капацитетите во угостителството, во Република Македонија, 201630.10.2017
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија, 201624.10.2017
МакСтат избор, 201720.10.2017
Попис на продажни капацитети во трговијата на мало во Република Македонија, 201617.10.2017
Месечен статистички извештај, 09 201702.10.2017
Стоковна размена на Република Македонија со странство, 201529.09.2017
Патувања на домашното население, 201629.09.2017
Запишани студенти на додипломски студии, 2016/201728.09.2017
Жените и мажите во Македонија, 201711.09.2017
Месечен статистички извештај, 08 201731.08.2017
Месечен статистички извештај, 07 201731.07.2017
Сторители на кривични дела, 201619.07.2017
Анкета за образование на возрасни лица, 201614.07.2017
Одржлив развој, 201711.07.2017
Природно движење на населението, 201610.07.2017
Месечен статистички извештај, 06 201703.07.2017
Македонија во бројки, 201727.06.2017
Регионите во Република Македонија, 201720.06.2017
Статистички годишник, 201715.06.2017
Миграции, 201608.06.2017
12345678910...

 © Државен завод за статистика