+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Бруто-домашен производ 
  среда, 31 октомври 2018

  Почитувани корисници,

Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки. Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2014 – 2016...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 октомври 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Регионите во Република Македонија 
  петок, 26 октомври 2018

  Запознајте ја Република Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските, социоекономските, културните, просторните...
 
  HyperLink
Останати публикацииДатум
Статистички годишник, 201819.10.2018
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 201705.10.2018
Месечен статистички извештај, 09 201828.09.2018
Запишани студенти на додипломски студии, 2017/201826.09.2018
Одржлив развој, 201807.09.2018
Месечен статистички извештај, 08 201831.08.2018
Анкета за цената на трудот, 2016, 201603.08.2018
Месечен статистички извештај, 07 2018, 07 201831.07.2018
Природно движење на населението, 201706.07.2018
Месечен статистички извештај, 06 201829.06.2018
Сторители на кривични дела, 201722.06.2018
Македонија во бројки, 201814.06.2018
Миграции, 201706.06.2018
Месечен статистички извештај, 05 201831.05.2018
Анкета за работната сила, 201731.05.2018
Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2016/2017 30.05.2018
Основни и средни училишта на почетокот на учебната година, 2017/201830.05.2018
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој, 201728.05.2018
Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 201717.05.2018
Полјоделство, овоштарство и лозарство, 201704.05.2018
12345678910...

 © Државен завод за статистика