+A   |  -A
ппп: 397 | ввв: 73063
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Природно движење на населението 
  петок, 06 јули 2018

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во
Република Македонија за 2017 година и споредбени показатели за периодот...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 јуни 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  петок, 22 јуни 2018

  Во оваа публикација се презентирани статистичките податоци за пријавените, обвинетите и осудените
полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела во 2017 година,...

 
  HyperLink
Останати публикацииДатум
Македонија во бројки, 201814.06.2018
Миграции, 201706.06.2018
Месечен статистички извештај, 05 201831.05.2018
Анкета за работната сила, 201731.05.2018
Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2016/2017 30.05.2018
Основни и средни училишта на почетокот на учебната година, 2017/201830.05.2018
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој, 201728.05.2018
Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 201717.05.2018
Полјоделство, овоштарство и лозарство, 201704.05.2018
Месечен статистички извештај, 04 201802.05.2018
Попис на просторот на високообразовните установи, 201730.04.2018
Месечен статистички извештај, 03 201830.03.2018
Месечен статистички извештај, 02 201801.03.2018
Месечен статистички извештај, 01 201831.01.2018
Месечен статистички извештај, 12 201729.12.2017
Истражување и развој, 201628.12.2017
Структура и типологија на земјоделските стопанства, 201628.12.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 201626.12.2017
Запишани студенти на постдипломски студии, 2016/201725.12.2017
Статистика на животната средина, 201715.12.2017
12345678910...

 © Државен завод за статистика