+A   |  -A
ппп: 319 | ввв: 101905
Skip Navigation LinksНасловна Публикации по области
   Последни излезени публикации

  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 31 јули 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  среда, 19 јули 2017

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца -сторители на кривични дела за 2016 година, а дадени...
 
  HyperLink  Анкета за образование на возрасни лица 
  петок, 14 јули 2017

  Квалитетните и сеопфатни податоци за учеството во формалното и неформалното образование и обука се од суштинска важност за подобро да се насочат активностите за доживотно...
 
  HyperLink
Oстанати публикациидатум
Одржлив развој, 201711.07.2017
Природно движење на населението, 201610.07.2017
Месечен статистички извештај, 06 201703.07.2017
Македонија во бројки, 201727.06.2017
Регионите во Република Македонија, 201720.06.2017
Статистички годишник, 201715.06.2017
Миграции, 201608.06.2017
Месечен статистички извештај, 05 201701.06.2017
Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2015/2016 17.05.2017
Основни и средни училишта на почетокот на учебната година, 2016/2017 17.05.2017
Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 201611.05.2017
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој , 201611.05.2017
Анкета за работната сила, 201611.05.2017
Полјоделство, овоштарство и лозарство, 201609.05.2017
Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ, 201405.05.2017
Анкета за странски туристи - Анкета во објекти за сместување, 201604.05.2017
Училишен простор во основните и средните училишта, 2016 година, 201602.05.2017
Месечен статистички извештај, 04 201702.05.2017
Анкета за странски посетители - Анкета на граничните премини, 201626.04.2017
Месечен статистички извештај, 03 201731.03.2017
12345678910...

 © Државен завод за статистика