+A   |  -A
ппп: 597 | ввв: 144365
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 јануари 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  четврток, 28 декември 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се...

 
  HyperLink
Oстанати публикациидатум
Структура и типологија на земјоделските стопанства, 201628.12.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 201626.12.2017
Запишани студенти на постдипломски студии, 2016/201725.12.2017
Статистика на животната средина, 201715.12.2017
Месечен статистички извештај, 11 201730.11.2017
Месечен статистички извештај, 10 201731.10.2017
Бруто-домашен производ, 201531.10.2017
Попис на капацитетите во угостителството, во Република Македонија, 201630.10.2017
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија, 201624.10.2017
МакСтат избор, 201720.10.2017
Попис на продажни капацитети во трговијата на мало во Република Македонија, 201617.10.2017
Месечен статистички извештај, 09 201702.10.2017
Стоковна размена на Република Македонија со странство, 201529.09.2017
Патувања на домашното население, 201629.09.2017
Запишани студенти на додипломски студии, 2016/201728.09.2017
Жените и мажите во Македонија, 201711.09.2017
Месечен статистички извештај, 08 201731.08.2017
Месечен статистички извештај, 07 201731.07.2017
Сторители на кривични дела, 201619.07.2017
Анкета за образование на возрасни лица, 201614.07.2017
12345678910...

 © Државен завод за статистика