+A   |  -A
ппп: 1883 | ввв: 91914
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија 
  четврток, 17 мај 2018

  Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.18.01, „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2017 година”, се презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката на...
 
  HyperLink  Полјоделство, овоштарство и лозарство 
  петок, 04 мај 2018

 

Во статистичкиот преглед „Полјоделство, овоштарство и лозарство, 2017“ се систематизирани и
презентирани податоците за површините по категории на користење, површините и производството на
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 02 мај 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Oстанати публикациидатум
Попис на просторот на високообразовните установи, 201730.04.2018
Месечен статистички извештај, 03 201830.03.2018
Месечен статистички извештај, 02 201801.03.2018
Месечен статистички извештај, 01 201831.01.2018
Месечен статистички извештај, 12 201729.12.2017
Истражување и развој, 201628.12.2017
Структура и типологија на земјоделските стопанства, 201628.12.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 201626.12.2017
Запишани студенти на постдипломски студии, 2016/201725.12.2017
Статистика на животната средина, 201715.12.2017
Месечен статистички извештај, 11 201730.11.2017
Месечен статистички извештај, 10 201731.10.2017
Бруто-домашен производ, 201531.10.2017
Попис на капацитетите во угостителството, во Република Македонија, 201630.10.2017
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија, 201624.10.2017
МакСтат избор, 201720.10.2017
Попис на продажни капацитети во трговијата на мало во Република Македонија, 201617.10.2017
Месечен статистички извештај, 09 201702.10.2017
Стоковна размена на Република Македонија со странство, 201529.09.2017
Патувања на домашното население, 201629.09.2017
12345678910...

 © Државен завод за статистика