+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Жените и мажите во Северна Македонија 
  четврток, 07 март 2019

  Почитувани корисници, пред вас е единаесеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 28 февруари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 јануари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Останати публикацииДатум
Месечен статистички извештај, 12 201831.12.2018
Анкета за приходи и услови за живеење, 201727.12.2018
Истражување и развој, 201726.12.2018
МакСтат избор, 201824.12.2018
Запишани студенти на постдипломски студии, 2017/201807.12.2018
Месечен статистички извештај, 11 201803.12.2018
Бруто-домашен производ, 201631.10.2018
Месечен статистички извештај, 10 201831.10.2018
Регионите во Република Македонија, 201826.10.2018
Статистички годишник, 201819.10.2018
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 201705.10.2018
Месечен статистички извештај, 09 201828.09.2018
Запишани студенти на додипломски студии, 2017/201826.09.2018
Одржлив развој, 201807.09.2018
Месечен статистички извештај, 08 201831.08.2018
Анкета за цената на трудот, 2016, 201603.08.2018
Месечен статистички извештај, 07 2018, 07 201831.07.2018
Природно движење на населението, 201706.07.2018
Месечен статистички извештај, 06 201829.06.2018
Сторители на кривични дела, 201722.06.2018
12345678910...

 © Државен завод за статистика