+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области
              

Соопштението е од областа: Деловни субјекти

Демографија на претпријатија, 2016 година

четврток, 31 мај 2018


Новосоздадени претпријатија, 2016 година
Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година, биле регистрирани 7 132 новосоздадени
претпријатија, што претставува 10. 4% од вкупно активните претпријатија, во Република Македонија чија главна
дејност според Националната класификација на дејностите – НКД рев.2 припаѓа во секторите на дејност од Б до О1).
Во однос на 2015 година, забележан е пораст на новосоздадените претпријатија за 3.7 %.
Гледано по сектори на дејност, најголемиот дел од новосоздадените претпријатија (28.4 %) се во секторот Трговија
на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, а потоа следат секторот Преработувачка индустрија со
12.2 %, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна со 10.5 % и Други услужни дејности со 10.2 %.
Податоците за структурата на новосоздадените претпријатија, според правната форма, покажуваат дека најголемо
учество имаат претпријатијата категоризирани во групата друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва
(68.8 %).
Згаснати претпријатија, 2016 година, прелиминарни
Од вкупниот број активни претпријатија, во 2016 година згаснале 9.7 %, односно 6 648 претпријатија. Гледано по
сектори на дејност, најголемиот дел од згаснатите претпријатија (35.7 %) се во секторот Трговија на големо и мало;
поправка на моторни возила и мотоцикли, а според правната форма, најголемо учество имаат претпријатијата
категоризирани во групата друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва.
Новосоздадени претпријатија 2011 – 2015 што преживеале во 2016 година
37.1 % од новосоздадени претпријатија во 2011 година сѐ уште биле активни во 2016 година. Најголема стапка
на преживување се забележува кај новосоздадените претпријатија што им припаѓаат на секторите Дејности на
здравствена и социјална заштита (71.6 %), Финансиски дејности и дејности на осигурување (66.7 %).
Во 2016 година биле активни 38.0 % од новосоздадените претпријатија во 2012 година, 58.5 % од новосоздадените
во 2013 година, 70.7 % од новосоздадените во 2014 и 83.0 % во 2015. Најголема стапка на преживување во 2011, 2012
и 2015 година имале новосоздадените претпријатија од секторот Дејности на здравствена и социјална заштита, во
2013 година новосоздадените претпријатија од секторот Образование, а кај новосоздадените претпријатија во 2014
година, тоа се претпријатијата од секторот Финансиски дејности и дејности на осигурување (без класа 64.20)
  Преземи го соопштението во целост

  Преземи табели

Податоците во објавеното соопштение се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот.

За подетални информации јавете на:

контакт тел: +389 2 3295 666 

е-пошта: press@stat.gov.mk 

  
© Државен завод за статистика