+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија, 2016

 


Статистичкиот преглед број 2.4.17.11/884 со периодика 2016 година претставува продолжение на серијата
податоци објавени во Статистичкиот преглед број 2.4.16.12/859 со периодика 2015 година.
Публикацијата содржи податоци за правата од социјална заштита на малолетни и на полнолетни корисници во
2016 година; податоци за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа; за установите
за згрижување лица со пречки во менталниот и во телесниот развој; установите за згрижување и деца и млади со
воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение; за установите - домови за возрасни лица; за трговски друштва
за вработување инвалиди, како и податоци за меѓуопштинските центри за социјална работа.
Во него се презентирани и податоци за додатоците за деца во 2016 година, како и податоци за родителските
додатоци за дете за 2016 година .
Државниот завод за статистика вложува напори, со проширување на содржината на обрасците, да овозможи
прибирање на што повеќе податоци потребни за државата и за меѓународните институции, како и што поголема
споредливост на меѓународно ниво.


           
Датум на издавање: 24.10.2017
PDF:   Преземи ја публикацијата 1.66Mb
Excel:    Преземи табели  
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 50
ISBN: 978-608-227-283-2
ISSN:
Јазик: македонски и англиски

 
                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации
  
 
© Државен завод за статистика