+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Истражување и развој, 2016

 


Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се спроведува со годишна периодика.
За првпат во 1998 година, методологијата за ова истражување е променета и е приспособена кон
меѓународните дефиниции и стандарди, во согласност со упатството „Frascati“. Во 2016 година повторно се
направени промени во методологијата на ова истражување со цел усогласување со упатството „Frascati 2002“.
Промените што се извршени во истражувањето беа неопходни заради систематскиот развој на
истражувањата и усогласувањето со методологијата на ОЕЦД - упатството „Frascati 2002“, сè со цел обезбедување
податоци со поголема меѓународна споредливост.
Податоците се прикажани на ниво на државата, врз основа на статистичка анализа на добиените
годишни извештаи собрани од деловните субјекти што извршувале истражувачко-развојна дејност во Република
Македонија во календарската 2016 година.
Очекуваме дека публикацијата ќе ја исполни својата функција и дека на корисниците ќе им даде доволно
детални статистички информации од областа на истражувачко-развојната дејност.


           
Датум на издавање: 28.12.2017
PDF:   Преземи ја публикацијата  516 Kb
Excel:   Преземи табели *
   
Број на страници: 45
ISBN: 978-608-227-291-7
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика