+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Запишани студенти на додипломски студии, 2017/2018

 


Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните
студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2017/2018 година, како и податоци за
запишаните студенти во периодот од 1973/74 до 2017/2018 година.
Во публикацијата е презентиран и дел за наставниот персонал (наставници и соработници) на
факултетите и високите стручни школи во учебната 2017/2018 година.
Податоците се добиени врз основа на добиените извештаи од спроведените редовни годишни
истражувања за запишани студенти и за наставниот персонал на факултетите и високите стручни школи.
Со обработката на извештаите се добиени агрегирани податоци за повеќе белези, и тоа:
- за запишаните студенти: годините на студирање на студентите, претходно завршената школска
подготовка, возраста, изјаснувањето за припадноста кон етничка заедница и државјанството, местото
на постојано живеење итн.
- за наставниот персонал: полот, возраста, припадноста кон етничка заедница, научните
квалификации и траењето на работното време.


           
Датум на издавање: 26.09.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата  1.9Mb
Excel:   Преземи табели *
   
Број на страници: 191
ISBN: 978-608-227-310-5
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика