+A   |  -A
Skip Navigation Links

  Соопштенија


  Последно соопштение

  Сите соопштенија

  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  News releases
   

  Methodological explanations
 
   MAKStat database
  News release: Gross domestic product (quarterly data)

06.12.2018   Gross Domestic Product, third quarter of 2018
06.09.2018   Gross Domestic Product, second quarter of 2018
07.06.2018   Gross Domestic Product, first quarter of 2018
08.03.2018   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2017
07.12.2017   Gross Domestic Product, third quarter of 2017
07.09.2017   Gross Domestic Product, second quarter of 2017
08.06.2017   Gross Domestic Product, first quarter of 2017
09.03.2017   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2016
09.12.2016   Gross Domestic Product, third quarter of 2016
09.09.2016   Gross Domestic Product, second quarter of 2016
10.06.2016   Gross Domestic Product, first quarter of 2016
10.03.2016   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2015
14.12.2015   Gross Domestic Product, third quarter of 2015
14.09.2015   Gross Domestic Product, second quarter of 2015
12.06.2015   Gross Domestic Product, first quarter of 2015
13.03.2015   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2014
12.12.2014   Gross Domestic Product, third quarter of 2014
12.09.2014   Gross Domestic Product, second quarter of 2014
13.06.2014   Gross Domestic Product, first quarter of 2014
14.03.2014   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2013
13.12.2013   Gross Domestic Product, third quarter of 2013
13.09.2013   Gross Domestic Product, second quarter of 2013
14.06.2013   Gross Domestic Product, first quarter of 2013
15.03.2013   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2012
14.12.2012   Gross Domestic Product, third quarter of 2012
14.09.2012   Gross Domestic Product, second quarter of 2012
15.06.2012   Gross Domestic Product, first quarter of 2012
22.03.2012   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2011
22.12.2011   Gross Domestic Product, third quarter of 2011
22.09.2011   Gross Domestic Product, second quarter of 2011
24.06.2011   Gross Domestic Product, first quarter of 2011
22.03.2011   Gross Domestic Product, fourth quarter of 2010
22.12.2010   Gross Domestic Product, third quarter of 2010
23.09.2010   Gross Domestic Product, second quarter of 2010
25.06.2010   Gross Domestic Product, first quarter of 2010


Upcoming news releases from theme: Gross Domestic Product
  Released news releases from theme:   Gross Domestic Product

Gross domestic product (quarterly data)
Gross domestic product
Gross domestic product, revised data


© State Statistical Office