+A   |  -A
Skip Navigation Links

  Соопштенија


  Последно соопштение

  Сите соопштенија

  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  News releases
   

  Methodological explanations
 
   MAKStat database
  News release: Job vacancies

01.12.2017   Job vacancies, third quarter 2017
01.09.2017   Job vacancies, second quarter 2017
01.06.2017   Job vacancies, first quarter 2017
02.03.2017   Job vacancies, fourth quarter 2016
02.12.2016   Job vacancies, third quarter 2016
02.09.2016   Job vacancies, second quarter 2016
02.06.2016   Job vacancies, first quarter 2016
02.03.2016   Job vacancies, fourth quarter 2015
03.12.2015   Job vacancies, third quarter 2015
02.09.2015   Job vacancies, second quarter 2015
02.06.2015   Job vacancies, first quarter 2015
02.03.2015   Job vacancies, fourth quarter 2014
01.12.2014   Job vacancies, third quarter 2014
01.09.2014   Job vacancies, second quarter 2014
02.06.2014   Job vacancies, first quarter 2014
03.03.2014   Job vacancies, fourth quarter 2013
02.12.2013   Job vacancies, third quarter 2013
02.09.2013   Job vacancies, second quarter 2013
03.06.2013   Job vacancies, first quarter 2013
01.03.2013   Job vacancies, fourth quarter 2012
03.12.2012   Job vacancies, third quarter 2012
03.09.2012   Job vacancies, second quarter 2012
31.05.2012   Job vacancy, first quarter, 2012


Upcoming news releases from theme: Labour Market
    
22.02.2018Average monthly net wage paid per employee12.2017 
22.02.2018Average monthly gross wage paid per employee12.2017 
02.03.2018Job vacanciesIV.2017 
09.03.2018Active populationIV.2017 
23.03.2018Average monthly net wage paid per employee01.2018 
23.03.2018Average monthly gross wage paid per employee01.2018 
17.04.2018Labour cost survey2016 
23.04.2018Average monthly gross wage paid per employee02.2018 
23.04.2018Average monthly net wage paid per employee02.2018 
21.05.2018Average monthly net wage paid per employee03.2018 
21.05.2018Average monthly gross wage paid per employee03.2018 
01.06.2018Job vacanciesI.2018 
08.06.2018Active populationI.2018 
22.06.2018Average monthly net wage paid per employee04.2018 
22.06.2018Average monthly gross wage paid per employee04.2018 
20.07.2018Average monthly gross wage paid per employee05.2018 
20.07.2018Average monthly net wage paid per employee05.2018 
21.08.2018Average monthly gross wage paid per employee06.2018 
21.08.2018Average monthly net wage paid per employee06.2018 
03.09.2018Job vacanciesII.2018 
  Released news releases from theme:   Labour Market

Average monthly net wage paid per employee
Average monthly gross wage paid per employee
Job vacancies
Structure of earnings of employees
Labour cost survey
Active population
Employers' average annual labour costs per employee
Adult Education Survey


© State Statistical Office