+A   |  -A
ппп: 637 | ввв: 141035
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштенија


  Последно соопштение

  Сите соопштенија

  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат база
  Соопштение: Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување

05.12.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2017 година
05.09.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2017 година
05.06.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2017 година
03.03.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2016 година
05.12.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2016 година
05.09.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2016 година
03.06.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2016 година
04.03.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2015 година
04.12.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2015 година
04.09.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2015 година
05.06.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2015 година
05.03.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2014 година
05.12.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2014 година
05.09.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2014 година
05.06.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2014 година
05.03.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје 2013 година
05.12.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2013
05.09.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2013 година
05.06.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2013 година
05.03.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2012 година
05.12.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2012 година
05.09.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2012 година
05.06.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2012 година
05.03.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2011 година
29.11.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2011 година
31.08.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје 2011 година
27.05.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје 2011 година


Следни соопштенија од областа: Цени
    
28.02.2018Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2017 
05.03.2018Индекси на цените во угостителството02.2018 
07.03.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало02.2018 
09.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2018 
15.03.2018Индекси на цените во земјоделството02.2018 
20.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари01.2018 
20.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно01.2018 
28.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 02.2018 
05.04.2018Индекси на цените во угостителството03.2018 
10.04.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2018 
11.04.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2018 
11.04.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2018 
16.04.2018Индекси на цените во земјоделството03.2018 
27.04.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2018 
04.05.2018Индекси на цените во угостителството04.2018 
07.05.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2018 
10.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2018 
10.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2018 
15.05.2018Индекси на цените во земјоделството04.2018 
15.05.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциI.2018 
  Објавени соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување


© Државен завод за статистика