+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Структурно деловни показатели за домашните претпријатија контролирани од странство, по сектори на дејност, по години 15.01.2021
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци 15.01.2021
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.01.2021
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.01.2021
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци 14.01.2021
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци 14.01.2021
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци 14.01.2021
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци 14.01.2021
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 13.01.2021
Индекс на трошоци на живот, по COICOP класификација, по години 13.01.2021
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 13.01.2021
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, 2015=100, месечни 12.01.2021
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015=100, месечни 12.01.2021
 © Државен завод за статистика