+A   |  -A
ппп: 17086 | ввв: 665829
Skip Navigation Links
 

Огласи 

 

Одлуки

 Одлука за избор на кандитати по оглас 01/2018 од 02.05.2018

 Одлука за избор на кандитати по оглас 02/2018 од 03.05.2018

 Одлука за избор на кандитати по оглас 03/2018 од 14.05.2018

 

Актуелни огласи

- Интерен оглас број 04/2018 за пополнување на работни места со унапредување во Државниот завод за статистика

Датум на публикување: 14.09.2018

Краен рок на аплицирање: 18.09.2018  

 Оглас за унапредување на административен службеник преку интерен оглас

 Пријава за унапредување на административен службеник преку интерен оглас

 © Државен завод за статистика