+A   |  -A
ппп: 301 | ввв: 121767
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области
          
 Растително производство

Податоците за растителното производство на земјоделските претпријатија и земјоделските задруги се прибираат со редовни годишни статистички истражувања. Извештаите за земјоделските претпријатија и земјоделските задруги се базираат врз книговодствена и друга евиденција. За индивидуалните земјоделски стопанства податоците се прибираат со проценка што ја извршуваат статистички проценители.

Статистиката на растителното производство го опфаќа користењето на земјиштето, производството на жита, индустриски и фуражни култури, зеленчук и производството на други нивски култури што влегуваат во оваа област. Статистиката на растителното производство го опфаќа и производството на овошје и грозје.

buy abortion pill online how to order the abortion pill online where can i get the abortion pill online

where to buy abortion pill

http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where to buy abortion pills online

where to buy abortion pill

http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where to buy abortion pills online
order abortion pill abortion pill abortion pill
order abortion pill abortion pill abortion pill

 
 
Клучни показатели
 
  Обработлива површина  ( 2013) : 509 илј. хектари

  Земјоделска површина  ( 2013) : 1261 илј. хектари

  Ораници и бавчи  ( 2013) : 413 илј. хектари

Временска серија

Поими и објаснувања

Земјоделска површина претставува збир од површините под ораници, овоштарници, лозја, ливади и пасишта.

Обработлива површина претставува збир од површините под ораници, овоштарници, лозја и ливади.

Ораници се површини засадени со жита, индустриски, фуражни култури, зеленчук и земјиште оставено незасеано привремено (помалку од 5 години).

where to buy abortion pill

an abortion pill where to buy abortion pills online

where to buy abortion pill

on line abortion pill where to buy abortion pills online
order abortion pill online purchase abortion pill abortion pill
order abortion pill cytotec abortion abortion pill