+A   |  -A
ппп: 1928 | ввв: 221082
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на цените во угостителството


Дефиниции

Цените на угостителските услуги се оние цени по кои угостителските објекти ги продаваат своите услуги на гостите за храна, пијалаци и сместување. Во цените е вклучен и ДДВ.

Цените на угостителските услуги го мерат нивото на цените на мало остварени во угостителските објекти (хотели, мотели и ресторани).

Индекси на цени

Индексите на цените на угостителските услуги се пресметуваат по пат на пондерирање на индексите на цените со структурата на вредностите на услугите реализирани во угостителските објектиПоследно ажурирање: 08.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика