+A   |  -A
ппп: 614 | ввв: 144455
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало


COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), како меѓународен стандард, претставува класификација на личната потрошувачка по намена. Оваа класификација ја користат членките на Европската унија за пресметување на хармонизираниот индекс на потрошувачките цени (HICP-Harmonised Index of Consumer Prices), кој се користи како индикатор за инфлација.

Класификацијата на индивидуална потрошувачка по намена (COICOP) претставува меѓународен стандард, ги класификува издатоците на потрошувачката направени од домаќинствата и од непрофитните институции што им служат на домаќинствата.

Во услови на квалитетна споредливост на економските и на социјалните индикатори меѓу различните земји (како пример, индексот на трошоците на животот, потрошувачката на домаќинствата, агрегатите на националните сметки), постои јасна предност ако се користи највисокото ниво на структурата на COICOP.Последно ажурирање: 11.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика