+A   |  -A
ппп: 726 | ввв: 76520
Skip Navigation Links

Кореспондентни табели


КодКод за поврзувањеИзворна класификацијаЦелна класификацијаЗабелешка
01.21 NKD 2008 - NKD 2002 Национална класификација на дејности, 2008Национална класификација на дејности, 2002Кореспондентна табела помеѓу Националната класификација на дејности, НКД Рев.2 и Националната класификација на дејности, НКД Рев.1
01.22 KIS 2010 - KIS 1995 Класификација на институционални сектори, 2010Класификација на институционални сектори, 1995Кореспондентна табела помеѓу Класификацијата на институционални сектори (2016) и Класификацијата на институционални сектори (2010)
02.25 NNIP 2015 - NNIP 2013 Национална номенклатура на индустриски производи, 2015Национална номенклатура на индустриски производи, 2013 
02.25 NNIP 2016 - NNIP 2015 Национална номенклатура на индустриски производи, 2016Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 
02.25 NNIP 2017 - NNIP 2016 Национална номенклатура на индустриски производи, 2017Национална номенклатура на индустриски производи, 2016 
04.21 NKZ 2015 - NKZ 2011 Национална класификација на занимања, 2015Национална класификација на занимања, 2011 
07.22 SKOT 2010 - SKOT 2002 Статистичка класификација на отпад, 2010Статистичка класификација на отпад, 2002Кореспондентна табела помеѓу Статистичката класификација на отпад, (2017) и Класификацијата / Листата на видови отпади, (2008)


 


© Државен завод за статистика