+A   |  -A
ппп: 401 | ввв: 131835
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      

Инфографици:

Ден на винотоФевруари 2017
Меѓународен ден на женатаМарт 2017
Светски ден на здравјетоАприл 2017
Светски ден на телекомуникациското и информатичкото општествоМај 2017
Ден на Македонската статистикаЈуни 2017
Меѓународен ден на младитеАвгуст 2017
Светски ден на туризмотСептември 2017
Европски ден на статистикатаОктомври 2017
Светски ден на диабетесотНоември 2017
МакСтат 2017Декември 2017
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
26.04.2017 Преземи Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО52015
27.04.2017 Преземи Паркиралишта и гаражи2016
28.04.2017 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2017
28.04.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2017
28.04.2017 Индекси на индустриското производство03.2017
28.04.2017 Индекси на работниците во индустријата03.2017
04.05.2017 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-03.2017
05.05.2017 Индекси на цените во угостителството04.2017
08.05.2017 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2017
11.05.2017 Такси-превоз на патници2016
11.05.2017 Издадени одобренија за градење03.2017
12.05.2017 Индекси на прометот во индустријата03.2017
12.05.2017 Туризам03.2017
15.05.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2017
15.05.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2017
15.05.2017 Индекси на цените во земјоделството04.2017
15.05.2017 Деловни тенденции во преработувачката индустрија04.2017
15.05.2017 Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиI 2017
16.05.2017 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоI 2017
16.05.2017 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциI 2017
12345678910...

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Јануари 2017Месечен статистички извештај12.2016  
Февруари 2017Месечен статистички извештај01.2017  
Март 2017Месечен статистички извештај02.2017  
Април 2017Месечен статистички извештај03.2017  
Април 2017Попис на училишен простор на основни и средни училишта2016  
Април 2017Анкета на странските посетители на граничните премини2016  
Април 2017Анкета на странските туристи во сместувачките објекти2016  
Април 2017Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци2016 Наместо мај 2017, податоците ќе бидат објавени во април 2017  
Мај 2017Анкета за работната сила2016  
Мај 2017Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2016  
Мај 2017Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ2012-2014  
Мај 2017Индустријата во Република Македонија - МакСтат база на податоци2016  
Мај 2017Туризам - МакСтат база на податоци2016  
Мај 2017Полјоделство, овоштарство и лозарство2016  
Мај 2017Основни и средни училишта на крајот на учебна година2015/2016  
Мај 2017Основни и средни училишта на почеток на учебна година2016/2017  
Мај 2017Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој2016  
Мај 2017Месечен статистички извештај04.2017  
Јуни 2017Месечен статистички извештај05.2017  
Јуни 2017Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2014  
123


© Државен завод за статистика