+A   |  -A
ппп: 337 | ввв: 92563
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      

Инфографици:

Ден на винотоФевруари 2017
Меѓународен ден на женатаМарт 2017
Светски ден на здравјетоАприл 2017
Светски ден на телекомуникациското и информатичкото општествоМај 2017
Ден на Македонската статистикаЈуни 2017
Меѓународен ден на младитеАвгуст 2017
Светски ден на туризмотСептември 2017
Светски ден на диабетесотНоември 2017
МакСтат 2017Декември 2017
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
25.10.2017 Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2017
27.10.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2017
27.10.2017 Лаекен индикатори за сиромаштијата2016
30.10.2017 Индекси на индустриското производство09.2017
31.10.2017 Индекси на работниците во индустријата09.2017
31.10.2017 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци09.2017
31.10.2017 Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2017
03.11.2017 Индекси на цените во угостителството10.2017
03.11.2017 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-09.2017
07.11.2017 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2017
10.11.2017 Туризам09.2017
10.11.2017 Издадени одобренија за градење09.2017
14.11.2017 Енергија, месечни податоци - дефинитивни податоци2015
14.11.2017 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIII 2017
15.11.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари09.2017
15.11.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно09.2017
15.11.2017 Индекси на цените во земјоделството10.2017
15.11.2017 Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиIII 2017
15.11.2017 Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2017
15.11.2017 Индекси на прометот во индустријата09.2017
123

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Јануари 2017Месечен статистички извештај12.2016  
Февруари 2017Месечен статистички извештај01.2017  
Март 2017Месечен статистички извештај02.2017  
Април 2017Месечен статистички извештај03.2017  
Април 2017Анкета на странските посетители на граничните премини2016  
Април 2017Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци2016 Наместо мај 2017, податоците ќе бидат објавени во април 2017  
Мај 2017Анкета за работната сила2016  
Мај 2017Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2016  
Мај 2017Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ2012-2014  
Мај 2017Индустријата во Република Македонија - МакСтат база на податоци2016  
Мај 2017Туризам - МакСтат база на податоци2016  
Мај 2017Анкета на странските туристи во сместувачките објекти2016 Публикацијата ќе биде објавена во првата недела на мај  
Мај 2017Полјоделство, овоштарство и лозарство2016  
Мај 2017Основни и средни училишта на крајот на учебна година2015/2016  
Мај 2017Основни и средни училишта на почеток на учебна година2016/2017  
Мај 2017Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој2016  
Мај 2017Месечен статистички извештај04.2017  
Мај 2017Попис на училишен простор на основни и средни училишта2016 Публикацијата ќе биде објавена во првата недела на мај  
Јуни 2017Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2014  
Јуни 2017Регионите во Република Македонија2017  
123


© Државен завод за статистика