+A   |  -A
ппп: 433 | ввв: 107425
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      Инфографици:

Ден на винотоФевруари 2017
Меѓународен ден на женатаМарт 2017
Светски ден на здравјетоАприл 2017
Светски ден на телекомуникациското и информатичкото општествоМај 2017
Ден на Македонската статистикаЈуни 2017
Меѓународен ден на младитеАвгуст 2017
Светски ден на туризмотСептември 2017
Европски ден на статистикатаОктомври 2017
Светски ден на диабетесотНоември 2017
МакСтат 2017Декември 2017
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериодЗабелешка 
28.03.2017 Земјоделски површини и растително производство2016
28.03.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 02.2017
29.03.2017 Економски сметки во земјоделството, по тековни цени2015
31.03.2017 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци02.2017
31.03.2017 Број на добиток2016
31.03.2017 Добиточно производство2016
31.03.2017 Индекси на индустриското производство02.2017
31.03.2017 Индекси на работниците во индустријата02.2017
04.04.2017 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2017
05.04.2017 Индекси на цените во угостителството03.2017
07.04.2017 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2017
11.04.2017 Издадени одобренија за градење02.2017
11.04.2017 Деловни тенденции во градежништвотоI 2017
12.04.2017 Деловни тенденции во трговијата на малоI 2017
12.04.2017 Туризам02.2017
13.04.2017 Индекси на цените во земјоделството03.2017
13.04.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2017
13.04.2017 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2017
13.04.2017 Индекси на прометот во индустријата02.2017
18.04.2017 Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2017
20.04.2017 Комунален отпад2016
20.04.2017 Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи2016/2017
21.04.2017 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2017
21.04.2017 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2017
25.04.2017 Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2017
26.04.2017 Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО52015
27.04.2017 Паркиралишта и гаражи2016
28.04.2017 Индекси на индустриското производство03.2017
28.04.2017 Индекси на работниците во индустријата03.2017
28.04.2017 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2017
12345678

Публикации:

ДатумНазивПериодЗабелешка
Јануари 2017Месечен статистички извештај12.2016 
Февруари 2017Месечен статистички извештај01.2017 
Март 2017Месечен статистички извештај02.2017 
Април 2017Месечен статистички извештај03.2017 
Април 2017Попис на училишен простор на основни и средни училишта2016 
Април 2017Анкета на странските посетители на граничните премини2016 
Април 2017Анкета на странските туристи во сместувачките објекти2016 
Мај 2017Месечен статистички извештај04.2017 
Мај 2017Анкета за работната сила2016 
Мај 2017Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ2012-2014 
Мај 2017Туризам - МакСтат база на податоци2016 
Мај 2017Полјоделство, овоштарство и лозарство2016 
Мај 2017Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - центри за ран детски развој2016 
Мај 2017Основни и средни училишта на крајот на учебна година2015/2016 
Мај 2017Индустријата во Република Македонија - МакСтат база на податоци2016 
Мај 2017Основни и средни училишта на почеток на учебна година2016/2017 
Мај 2017Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2016 
Мај 2017Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци2016 
Јуни 2017Месечен статистички извештај05.2017 
Јуни 2017Статистички годишник2017 
123


© Државен завод за статистика