+A   |  -A
ппп: 12250 | ввв: 301063
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
15.02.2018Индекси на цените во земјоделството01.2018 
15.03.2018Индекси на цените во земјоделството02.2018 
16.04.2018Индекси на цените во земјоделството03.2018 
15.05.2018Индекси на цените во земјоделството04.2018 
14.06.2018Индекси на цените во земјоделството05.2018 
13.07.2018Индекси на цените во земјоделството06.2018 
13.08.2018Индекси на цените во земјоделството07.2018 
14.09.2018Индекси на цените во земјоделството08.2018 
15.10.2018Индекси на цените во земјоделството09.2018 
15.11.2018Индекси на цените во земјоделството10.2018 
14.12.2018Индекси на цените во земјоделството11.2018 © Државен завод за статистика