+A   |  -A
ппп: 593 | ввв: 77148
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
21.08.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2018 
21.09.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2018 
19.10.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен08.2018 
20.11.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2018 
21.12.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2018 © Државен завод за статистика