+A   |  -A
ппп: 12235 | ввв: 301045
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
23.01.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен11.2017 
22.02.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен12.2017 
23.03.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен01.2018 
23.04.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2018 
21.05.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен03.2018 
22.06.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен04.2018 
20.07.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2018 
21.08.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2018 
21.09.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2018 
19.10.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен08.2018 
20.11.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2018 
21.12.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2018 © Државен завод за статистика