+A   |  -A
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
26.10.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2018 
28.11.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2018 
28.12.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 11.2018 © Државен завод за статистика