+A   |  -A
ппп: 8386 | ввв: 622346
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
27.04.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2018 
28.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2018 
28.06.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2018 
27.07.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2018 
27.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2018 
28.09.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2018 
26.10.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2018 
28.11.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2018 
28.12.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 11.2018 © Државен завод за статистика