+A   |  -A
ппп: 1991 | ввв: 239949
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
09.03.2018Индекси на работниците во индустријата01.2018 
30.03.2018Индекси на работниците во индустријата02.2018 
30.04.2018Индекси на работниците во индустријата03.2018 
31.05.2018Индекси на работниците во индустријата04.2018 
29.06.2018Индекси на работниците во индустријата05.2018 
31.07.2018Индекси на работниците во индустријата06.2018 
31.08.2018Индекси на работниците во индустријата07.2018 
28.09.2018Индекси на работниците во индустријата08.2018 
31.10.2018Индекси на работниците во индустријата09.2018 
30.11.2018Индекси на работниците во индустријата10.2018 
28.12.2018Индекси на работниците во индустријата11.2018 © Државен завод за статистика