+A   |  -A
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
26.10.2018Лаекен индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2017 
21.12.2018Лаекен индикатори за сиромаштијата - дефинитивни податоци2017 © Државен завод за статистика