+A   |  -A
ппп: 2041 | ввв: 220605
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
29.06.2018Индекси на прометот во секторот Трговија05.2018 
31.07.2018Индекси на прометот во секторот Трговија06.2018 
31.08.2018Индекси на прометот во секторот Трговија07.2018 
28.09.2018Индекси на прометот во секторот Трговија08.2018 
31.10.2018Индекси на прометот во секторот Трговија09.2018 
30.11.2018Индекси на прометот во секторот Трговија10.2018 
28.12.2018Индекси на прометот во секторот Трговија11.2018 © Државен завод за статистика