+A   |  -A
ппп: 610 | ввв: 193070
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
28.12.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци11.2017 © Државен завод за статистика