+A   |  -A
ппп: 8413 | ввв: 622410
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
27.04.2018Индекси на индустриското производство03.2018 
30.05.2018Индекси на индустриското производство04.2018 
28.06.2018Индекси на индустриското производство05.2018 
30.07.2018Индекси на индустриското производство06.2018 
30.08.2018Индекси на индустриското производство07.2018 
27.09.2018Индекси на индустриското производство08.2018 
30.10.2018Индекси на индустриското производство09.2018 
29.11.2018Индекси на индустриското производство10.2018 
27.12.2018Индекси на индустриското производство11.2018 © Државен завод за статистика