+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
13.07.2020 Туризам05.2020
14.07.2020 Индекси на цените во земјоделството06.2020
14.07.2020 Деловни тенденции во преработувачката индустрија06.2020
14.07.2020 Индекси на прометот во индустријата05.2020
20.07.2020 Домови-интернати за ученици и студенти2019/2020
20.07.2020 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен05.2020
20.07.2020 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2020
24.07.2020 Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2020
28.07.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2020
30.07.2020 Индекси на индустриското производство06.2020
31.07.2020 Месечен статистички извештај 07.2020
31.07.2020 Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2020
31.07.2020 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2020
05.08.2020 Индекси на цените во угостителството07.2020
06.08.2020 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-06.2020
07.08.2020 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2020
10.08.2020 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиII.2020
10.08.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2020
10.08.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно06.2020
10.08.2020 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2020
12345678Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика