+A   |  -A
ппп: 581 | ввв: 140856
Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Надворешна трговија


Избери клучен показател:Временска серија за: Извоз на стоки

01-12.20175 671 466илјади САД долари 
01-11.20175 193 147илјади САД долари 
01-10.20174 663 597илјади САД долари 
01-09.20174 112 410илјади САД долари 
01-08.20173 562 635илјади САД долари 
01-07.20173 107 649илјади САД долари 
01-06.20172 627 458илјади САД долари 
01-05.20172 137 238илјади САД долари 
01-04.20171 655 140илјади САД долари 
01-03.20171 224 622илјади САД долари 
01-02.2017757 359илјади САД долари 
01.2017349 735илјади САД долари 
01-12.20164 787 199илјади САД долари 
01-11.20164 364 227илјади САД долари 
01-10.20163 967 142илјади САД долари 
01-09.20163 558 806илјади САД долари 
01-08.20163 120 561илјади САД долари 
01-07.20162 724 578илјади САД долари 
01-06.20162 277 221илјади САД долари 
01-05.20161 904 310илјади САД долари 
01-04.20161 504 099илјади САД долари 
01-03.20161 086 298илјади САД долари 
01-02.2016697 104илјади САД долари 
01.2016313 544илјади САД долари 
01-12.20154 530 077илјади САД долари 
01-11.20154 161 399илјади САД долари 
01-10.20153 772 454илјади САД долари 
01-09.20153 356 251илјади САД долари 
01-08.20152 941 328илјади САД долари 
01-07.20152 582 379илјади САД долари 
01-06.20152 198 320илјади САД долари 
01-05.20151 768 792илјади САД долари 
01-04.20151 367 411илјади САД долари 
01-03.20151 045 626илјади САД долари 
01-02.2015678 126илјади САД долари 
01.2015337 978илјади САД долари 
01-12.20144 933 845илјади САД долари 
01-11.20144 573 127илјади САД долари 
01-10.20144 146 319илјади САД долари 
01-09.20143 699 500илјади САД долари 
01-08.20143 239 560илјади САД долари 
01-07.20142 836 234илјади САД долари 
01-06.20142 401 458илјади САД долари 
01-05.20141 957 430илјади САД долари 
01-04.20141 523 838илјади САД долари 
01-03.20141 115 987илјади САД долари 
01-02.2014703 968илјади САД долари 
01.2014320 378илјади САД долари 
01-12.20134 266 861илјади САД долари 
01-11.20133 857 678илјади САД долари 
01-10.20133 478 174илјади САД долари 
01-09.20133 093 905илјади САД долари 
01-08.20132 733 690илјади САД долари 
01-07.20132 408 704илјади САД долари 
01-06.20132 000 719илјади САД долари 
01-05.20131 642 309илјади САД долари 
01-04.20131 312 115илјади САД долари 
01-03.2013950 619илјади САД долари 
01-02.2013614 013илјади САД долари 
01.2013306 220илјади САД долари 
01-12.20124 015 403илјади САД долари 
01-11.20123 665 497илјади САД долари 
01-10.20123 315 843илјади САД долари 
01-09.20122 960 013илјади САД долари 
01-08.20122 611 728илјади САД долари 
01-07.20122 303 819илјади САД долари 
01-06.20121 967 073илјади САД долари 
01-05.20121 619 822илјади САД долари 
01-04.20121 261 399илјади САД долари 
01-03.2012943 599илјади САД долари 
01-02.2012588 878илјади САД долари 
01.2012274 664илјади САД долари 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика