Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...

 Publikimet e fundit

Indeksi i qarkullimit në industri, nëntor 2020
15.01.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i përgjithshëm i qarkullimit në industri gjatë muajit nëntor 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, është 97.4.

Sipas grupeve kryesore industriale, qarkullimi i përgjithshëm në industri gjatë muajit nëntor 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit...   102


Tendencat afariste në industrinë prodhuese, dhjetor 2020
15.01.2021

Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në industrinë prodhuese gjatë muajit dhjetor të vitit 2020 është ulur për 0.2 pikë përqindjeje dhe krahasuar me muajin nëntor të vitit 2020 është 13.7%, ndërsa krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2019 është ulur për 8.5% pikë përqindjeje.

  51
 Publikimet e rradhës
     
18.01.2021Indeksi i çmimeve në bujqësi 12.2020
21.01.2021Paga mesatare mujore bruto për puntorë11.202
21.01.2021Paga mesatare mujore bruto për puntorë11.2020
25.01.2021Energjia, të dhëna mujore - претходни податоциXI.2020
28.01.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor12.2020
29.01.2021Indeksi i numrit të punëtorëve në industri12.2020
29.01.2021Indeksi i prodhimeve industriale12.2020
29.01.2021Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци12.2020
05.02.2021Indeksi i çmimeve të Hotelierisë01.2021
08.02.2021Tregtia e jashtme - претходни податоци01-12.2020


   Librat e fundit


   
29.12.2020

  ...
 
HyperLink   
29.12.2020

  ...
 
HyperLink   
30.11.2020

  ...
 
HyperLink   
30.10.2020

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë