Skip Navigation Links


Webfaqa është në përpunim e sipër...


  Publikimet e fundit

/
13.07.2020

...   69

/
10.07.2020

...   137


  
10.07.2020/
10.07.2020/
10.07.2020/
07.07.2020/
07.07.2020/
06.07.2020/
06.07.2020/
30.06.2020/


 Publikimet e rradhës
     
14.07.2020Indeksi i çmimeve në bujqësi 06.2020
14.07.2020Indeksi i qarkullimit në industri05.2020
14.07.2020Tendencat afariste në industrinë prodhuese06.2020
20.07.2020Paga mesatare mujore bruto për puntorë05.2020
20.07.2020Paga mesatare mujore neto për puntorë05.2020
20.07.2020Shtëpi-internate për studentë dhe nxënës2019/2020
24.07.2020Energjia, të dhëna mujore05.2020
28.07.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor06.2020
30.07.2020Indeksi i prodhimeve industriale06.2020
31.07.2020Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë06.2020


   Librat e fundit


   
30.06.2020

  ...
 
HyperLink   
19.06.2020

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
29.05.2020

  ...
 
HyperLink   
30.04.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë