Skip Navigation Links

Webfaqa është në përpunim e sipër...

 Publikimet e fundit

Numri i studenëve të diplomuar gjatë vitit 2018
23.05.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në bazë të raporteve të pranuara, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjatë vitit 2018, numri i studentëve të diplomuar në shkollat e larta profesionale dhe fakultetet, krahasuar me vitin 2017, është zvogluar për 10%.

Nga numri i përgjithshëm i studentëve të diplomuar,...   28


Energjia, mars 2019 - paraprak
23.05.2019

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, mars 2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në mars të vitit 2019, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të karburantëve është: 694 462 МWh energji elektrike, 11.810 mil. nm3 gaz natyror, 585 641 tonë qymyr dhe 81 634  tonë produkte...   117





 Publikimet e rradhës
     
28.05.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor04.2019
29.05.2019Lëvizja natyrore e popullsisë - претходни податоциI.2019
29.05.2019Veprimtaria artistike, ekspozita të organizuara arti dhe koloni artistike2018
30.05.2019Indeksi i prodhimeve industriale04.2019
30.05.2019Të rriturin dhe të miturit e denoncuar, akuzuar dhe dënuar, si autorë të veprave penale2018
30.05.2019Transporti i udhëtarëve dhe mallraveI.2019
31.05.2019Indekset e kostos në ndërtim për ndërtesat e reja për banim individualI.2019
31.05.2019Indeksi i numrit të punëtorëve në industri04.2019
31.05.2019Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци04.2019
31.05.2019Uji sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik2017


   Librat e fundit


  Raporti mujor statistikor 
02.05.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink



  Raporti mujor statistikor 
01.04.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink



  Burrat dhe gratë në Maqedoninë Veriore 
07.03.2019

  Të nderuar përdorues, para jush është botimi i njëmbëdhjetë i Librit “Burrat dhe gratë në Maqedoninë Veriore”, e përgatitur në bazë të të dhënave që...
 
HyperLink



  Raporti mujor statistikor 
28.02.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink











Video dhe materiale promovuese













© Enti shtetëror për statistikë