Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 
 
 Publikimet e fundit

Indeksi i çmimeve në bujqësi, korrik 2019
16.09.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, Indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit gusht të vitit 2019, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është ulur për 1.0%, ndërsa tek autputi shënon rritje për 1.9%.

Në gusht të vitit 2019, krahasuar me muajin e njejtë të...   43


Indeksi i qarkullimit në industri, korrik 2019
13.09.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i përgjithshëm i qarkullimit në industri gjatë muajit korrik 2019, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, është 111.0.

Sipas grupeve kryesore industriale, qarkullimi i përgjithshëm në industri gjatë muajit korrik 2019, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit...   102

 Publikimet e rradhës
     
17.09.2019Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)07.2019
17.09.2019Tendencat afariste në industrinë prodhuese08.2019
20.09.2019Paga mesatare mujore bruto për puntorë07.2019
20.09.2019Paga mesatare mujore neto për puntorë07.2019
25.09.2019Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци07.2019
27.09.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor08.2019
30.09.2019Çmimi i energjisë elektrike dhe gazit natyror01-06.2019
30.09.2019Indeksi i numrit të punëtorëve në industri08.2019
30.09.2019Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци08.2019
30.09.2019Prodhimi i brendshëm bruto - претходни податоци2018


   Librat e fundit


   
02.09.2019

  ...
 
HyperLink   
31.07.2019

  ...
 
HyperLink   
19.07.2019

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
28.06.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë