Skip Navigation Links


Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Njoftim per pune
  Njoftim per pune
 Publikimet e fundit

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor, gusht 2020
28.09.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në muajin gusht të vitit 2020, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor janë më të larta nivel mujor për 0.8%  dhe për 0.8% më të larta në nivel vjetor.

Në muajin gusht të vitit 2020, krahasuar...   3


Indeksi i qarkullimit në shërbime, tremujori i dytë, 2020
25.09.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, qarkullimi i shitjes së shërbimeve gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020 është më i ulët krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit paraprak për 34.8%.

Në tremujorin e dytë të vitit 2020, krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit paraprak,...   138

 Publikimet e rradhës
     
29.09.2020Indeksi i prodhimeve industriale08.2020
30.09.2020Çmimi i energjisë elektrike dhe gazit natyror01-06.2020
30.09.2020Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë08.2020
30.09.2020Prodhimi i brendshëm bruto2018
30.09.2020Prodhimi i brendshëm bruto2019
30.09.2020Studentët e regjistruar në studimet themelore- baçelor nëpër fakultete dhe shkolla të larta profesionale2019/2020
05.10.2020Indeksi i çmimeve të Hotelierisë - претходни податоци09.2020
06.10.2020Taksa e mjedisit jetësor2017
06.10.2020Tregtia e jashtme01-08.2020
07.10.2020Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë - претходни податоци09.2020


   Librat e fundit


   
31.08.2020

  ...
 
HyperLink   
31.07.2020

  ...
 
HyperLink   
31.07.2020

  ...
 
HyperLink   
30.06.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë