Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 
NJOFTIM PER PUNE
Angazhimi i një eksperti të vjetër jo-kyç (NKE) në zgjidhjet e programeve statistikore


 Publikimet e fundit

Lejet e dhëna për ndërtim, shtator 2019
11.11.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shtator të vitit 2019 janë dhënë 214 leje ndërtimi, që është për 2.3% më pak krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak.

Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 1 988 722mijë denarë,...   50


Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), shtator 2019
11.11.2019

Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19) janë të dedikuara për rishqyrtim ose monitorim të shpenzimeve të bëra nga ndërrmjarjet ndërtimore gjatë kryerjes së procesit ndërtimor. Përdoruesit kryesor të të dhënave lidhur me  indekset  e çmimeve të importit nga Departamenti...   137

 Publikimet e rradhës
     
11.11.2019Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)09.2019
11.11.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm09.2019
11.11.2019Lejet e dhëna për ndërtim09.2019
12.11.2019Turizmi09.2019
15.11.2019Energjia, të dhëna mujore - дефинитивни податоци2017
15.11.2019Indeksi i çmimeve në bujqësi 10.2019
15.11.2019Indeksi i qarkullimit në industri09.2019
15.11.2019Shitblerja e prodhimeve bujqësore, të dhëna tremujoreIII.2019
15.11.2019Vlera e punëve ndërtimore të kontraktuara dhe të përfunduara jashtë venditIII.2019
18.11.2019Tendencat afariste në industrinë prodhuese10.2019


   Librat e fundit


   
07.11.2019

  ...
 
HyperLink   
07.11.2019

  ...
 
HyperLink   
05.11.2019

  ...
 
HyperLink   
31.10.2019

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë