Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
  Publikimet e fundit

/
07.04.2020

...   39

Tregtia e jashtme, janar-shkurt 2020
07.04.2020

Sipas të dhënave paraprake të Entit shtetëror të statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar-shkurt 2020, është 60 165 222 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 3.4% krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Vlera e mallit të...   78

 Publikimet e rradhës
     
07.04.2020Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë - дефинитивни податоци03.2020
07.04.2020Tregtia e jashtme01-02.2020
10.04.2020Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)02.2020
10.04.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm02.2020
10.04.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali02.2020
13.04.2020Turizmi02.2020
15.04.2020Indeksi i çmimeve në bujqësi - претходни податоци03.2020
15.04.2020Indeksi i qarkullimit në industri02.2020
15.04.2020Subjektet afariste inovative2016-2018
15.04.2020Tendencat afariste në industrinë prodhuese03.2020


   Librat e fundit


   
03.04.2020

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
28.02.2020

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
31.01.2020

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
17.01.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë