Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 
click


 Publikimet e fundit

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, maj 2019
19.07.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, në muajin maj 2019 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2018, është 103.1.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të...   40


Studentët e regjistruar nëpër shkolla të larta profesionale dhe fakultete në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit akademin 2018/2019 (cikli i parë i studimeve)
19.07.2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, marrë në bazë të raporteve të arritura, në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit akademik 2018/2019 janë regjistruar gjithsej 53 677 studentë, që paraqet zvogëlim për 5.7% krahasuar me vitin akademik 2017/2018.

Numri i studenteve të regjistruara është 30 352 ose 56.6%.

Numri më i...   29

 Publikimet e rradhës
     
25.07.2019Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци05.2019
29.07.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor06.2019
31.07.2019Indeksi i numrit të punëtorëve në industri06.2019
31.07.2019Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци06.2019
06.08.2019Indeksi i çmimeve të Hotelierisë07.2019
06.08.2019Vëllimi i këmbimit të mallrave me jashtë - претходни податоци01-06.2019
07.08.2019Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë07.2019
09.08.2019Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)06.2019
09.08.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm06.2019
09.08.2019Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali06.2019


   Librat e fundit


   
19.07.2019

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
28.06.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
13.06.2019

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
31.05.2019

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë