Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 

 Publikimet e fundit

Energjia, nëntor 2019 - të dhëna paraprake
24.01.2020

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, nëntor 2019

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit nëntor të vitit 2019, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjencave është: 648 735 MWh energji elektrike, 20.833 mil. nm3 gaz natyror, 517 558 tonë qymyr dhe 93...   117


Tendencat afariste në tregtinë me pakicë, tremujori i katërt- T4 2019
22.01.2020

Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në tregtinë me pakicë në tremujorin e katërt të vitit 2019 është rritur për 0.3 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërsa më i lartë për 0.5 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit 2018.

Gjendja...   55

 Publikimet e rradhës
     
28.01.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor12.2019
30.01.2020Indeksi i prodhimeve industriale12.2019
31.01.2020Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë12.2019
05.02.2020Indeksi i çmimeve të Hotelierisë - дефинитивни податоци01.2020
05.02.2020Tregtia e jashtme01-12.2019
10.02.2020Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)12.2019
10.02.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm12.2019
10.02.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali12.2019
12.02.2020Turizmi12.2019
14.02.2020Indeksi i qarkullimit në industri12.2019


   Librat e fundit


   
17.01.2020

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
02.01.2020

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
20.12.2019

  ...
 
HyperLink   
18.12.2019

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë