+A   |  -A
ппп: 319 | ввв: 101987
Skip Navigation LinksНасловна
Меѓународен ден на младите

 Последни објавени соопштенија

Превезени патници со автобуси, второ тримесечје, 2017 година
петок, 18 август 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2017 година, во однос на
истиот период од 2016 година, вкупниот број на превезени патници во патниот патнички превоз е зголемен
за 9.9%. Според видот на превозот, бројот на превезени патници во градскиот превоз е зголемен за...
  126

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2017 година
вторник, 15 август 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2017, продажните цени на производителите на
индустриски производи, вкупно, останаа непроменети на месечно ниво, а се повисоки за 3.2% на годишно
ниво.
Во јуни 2017, во споредба со мај 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно,...
  118


  
15.08.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јули 2017 година
15.08.2017Индекси на цените во земјоделството, јули 2017 година
15.08.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2017 година
14.08.2017Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2017 година
14.08.2017Туризам, јуни 2017 година
14.08.2017Издадени одобренија за градење, јуни 2017 година
11.08.2017Индекси на прометот во индустријата, јуни 2017 година
10.08.2017Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2017 година


Следни соопштенија
     
23.08.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2017
23.08.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2017
24.08.2017Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоII 2017
24.08.2017Превезени патници и стокиII 2017
25.08.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2017
25.08.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2017
25.08.2017Природно движење на населението- претходни податоци - претходни податоциII 2017
30.08.2017Индекси на индустриското производство07.2017
31.08.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци07.2017
31.08.2017Индекси на работниците во индустријата07.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 31 јули 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  среда, 19 јули 2017

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца -сторители на кривични дела за 2016 година, а дадени...
 
  HyperLink  Анкета за образование на возрасни лица 
  петок, 14 јули 2017

  Квалитетните и сеопфатни податоци за учеството во формалното и неформалното образование и обука се од суштинска важност за подобро да се насочат активностите за доживотно...
 
  HyperLink  Одржлив развој 
  вторник, 11 јули 2017

  Спроведувањето на мерките и активностите за одржлив развој како единствен мост помеѓу минатото, сегашноста и иднината и како концепт за кој се определила Република Македонија,...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика