+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Повик за изработка на лого и слоган

 Последни објавени соопштенија

Енергија, април 2019 - претходни податоци -
вторник, 25 јуни 2019

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, април 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, во април 2019 година вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 598 399 МWh електрична енергија, 7.529 мил. нм3 природен гас, 466 621 тон јаглен и 84 036 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија...   117


Индекси на прометот во услугите, прво тримесечје од 2019 година
вторник, 25 јуни 2019

Во 2018 година, вкупниот индекс на прометот во услугите, во споредба со 2017 година, на годишно ниво изнесува 102.8, додека по тримесечја индексот во 2018 година се движи од 89.9 во првото тримесечје до 112.7 во четвртото тримесечје.

Прометот од продажбата на услугите во првото тримесечје од 2019 година беше повисок...   138  
24.06.2019Бесправно изградени објекти на територијата на Република Северна Македонија, 2018
21.06.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2019
21.06.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2019
20.06.2019Јавен водовод и јавна канализација, 2018
19.06.2019Насилната смрт во Република Северна Македонија, 2018
18.06.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2019
17.06.2019Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2018 година
17.06.2019Индекси на цените во земјоделството, мај 2019 година


Следни соопштенија
     
27.06.2019Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони2018
27.06.2019Индекси на индустриското производство05.2019
28.06.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата05.2019
28.06.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2019
28.06.2019Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци05.2019
28.06.2019Потрошени градежни материјали и енергија2018
04.07.2019Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2018/2019
04.07.2019Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-05.2019
05.07.2019Индекси на цените во угостителството06.2019
08.07.2019Издадени одобренија за градење05.2019


   Последни објавени публикации


  Северна Македонија во бројки 
  четврток, 13 јуни 2019

  Почитувани корисници,

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 мај 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 02 мај 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 април 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика