+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Издадени одобренија за градење, октомври 2018 година
среда, 12 декември 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во октомври 2018 година се издадени 276 одобренија за
градење, што е за 31.0 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 5 815 745 илјади денари,
што...
  50

Туризам, октомври 2018 година
среда, 12 декември 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во октомври 2018 година изнесува 83 303,
а бројот на ноќевањата изнесува 182 557.
Бројот на туристите во октомври 2018 година, во однос на октомври 2017 година, е зголемен за 7.1 %, а бројот на
ноќевањата е...
  69


  
11.12.2018Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2017/2018 година
10.12.2018Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2018
10.12.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2018
10.12.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2018 година
07.12.2018Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2018 година
07.12.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, ноември 2018 година
06.12.2018Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2018 година
05.12.2018Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2018 година


Следни соопштенија
     
14.12.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија11.2018
14.12.2018Индекси на прометот во индустријата10.2018
14.12.2018Индекси на цените во земјоделството11.2018
20.12.2018Промет во трговијата по групи на производи 2017
21.12.2018Лаекен индикатори за сиромаштијата - дефинитивни податоци2017
21.12.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2018
21.12.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен10.2018
25.12.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци10.2018
27.12.2018Индекси на индустриското производство11.2018
28.12.2018Индекси на работниците во индустријата11.2018


   Последни објавени публикации


  Запишани студенти на постдипломски студии 
  петок, 07 декември 2018

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на постдипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) на високообразовните установи и научните установи...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 03 декември 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Бруто-домашен производ 
  среда, 31 октомври 2018

  Почитувани корисници,

Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки. Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2014 – 2016...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 октомври 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика