+A   |  -A
ппп: 4904 | ввв: 193981
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Туризам, јуни 2018 година
понеделник, 13 август 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јуни 2018 година изнесува 102 327, а бројот
на ноќевањата изнесува 243 175.
Бројот на туристите во јуни 2018 година, во однос на јуни 2017 година, е зголемен за 20.7 %, а бројот на ноќевањата е   69

Индекси на цените во земјоделството, јули 2018
понеделник, 13 август 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јули 2018 година, во
однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 9.0 %, а кај аутпутот е зголемен за 4.6 %.
Во јули 2018 година, во споредба со јули 2017...
  43


  
10.08.2018Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2018
10.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2018
10.08.2018Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2018 година
10.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2018
07.08.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јули 2018 година
06.08.2018Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2018 година
06.08.2018Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2018 година
31.07.2018Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2018 година


Следни соопштенија
     
15.08.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија07.2018
15.08.2018Издадени одобренија за градење06.2018
15.08.2018Индекси на прометот во индустријата06.2018
15.08.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциII.2018
17.08.2018Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-06.2018
17.08.2018Превезени патници со автобусиII.2018
17.08.2018Техничка култура2017
21.08.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2018
21.08.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2018
24.08.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2018


   Последни објавени публикации


  Анкета за цената на трудот, 2016 
  петок, 03 август 2018

 

Воспоставувањето сеопфатен статистички информативен систем за пазарот на трудот е една од приоритетните
развојни цели на Државниот завод за статистика.

Податоците за платите и...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај, 07 2018 
  вторник, 31 јули 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 06 јули 2018

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во
Република Македонија за 2017 година и споредбени показатели за периодот...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 јуни 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика