+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последни објавени соопштенија

Индекси на трошоците на животот и цени на мало, март 2020 година
вторник, 07 април 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во март 2020 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.2, а индексот на цените на мало изнесува 99.8.

Пораст на индексите на трошоците на животот во март 2020 година, во споредба со претходниот месец, е забележан...   39


Стоковна размена со странство, јануари-февруари 2020 година
вторник, 07 април 2020

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари-февруари 2020 година, изнесува 60 165 222 илјади денари и бележи пораст од 3.4% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануарифевруари...   78  
06.04.2020Индекс на цените на угостителските услуги, март 2020 година
31.03.2020Просечна цена на 1м2 станбена површина, 2019
31.03.2020Број на добиток и живина, 2019 година
31.03.2020Добиточно производство во 2019 година
31.03.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2020 година
31.03.2020Отпад според секторите на економска активност, 2018 година
31.03.2020Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2020 година
30.03.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2020


Следни соопштенија
     
10.04.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2020
10.04.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2020
10.04.2020Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)02.2020
13.04.2020Туризам02.2020
15.04.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2020
15.04.2020Индекси на прометот во индустријата02.2020
15.04.2020Индекси на цените во земјоделството03.2020
15.04.2020Иновативни деловни субјекти2016-2018
16.04.2020Издадени одобренија за градење02.2020
21.04.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 03 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 февруари 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 31 јануари 2020

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019 
  петок, 17 јануари 2020

 

Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на постдипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) на високообразовните установи и научните установи...
 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика