+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Оглас за работни места на проект за статистика

 Последни објавени соопштенија

Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – јуни 2019
понеделник, 19 август 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари – јуни 2019 година, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 3 993 844 илјади денари, што е за 345,1 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Во наведениот период, градежната оператива од Република Северна Македонија...   52


Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јули 2019
четврток, 15 август 2019

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на јуни 2019 година и изнесува 21.2, а во однос на јули 2018 година е зголемен за 1.3 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со...   51  
15.08.2019Издадени одобренија за градење, јуни 2019
15.08.2019Индекси на цените во земјоделството, jули 2019
15.08.2019Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2019 година
15.08.2019Индекси на прометот во индустријата, јуни 2019
12.08.2019Туризам, јуни 2019
09.08.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2019
09.08.2019Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2019
09.08.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2019


Следни соопштенија
     
20.08.2019Превезени патници со автобусиII.2019
20.08.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2019
20.08.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2019
23.08.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2019
27.08.2019Превезени патници и стокиII.2019
29.08.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2019
29.08.2019Природно движење на населението - претходни податоциII.2019
30.08.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата07.2019
30.08.2019Индекси на индустриското производство07.2019
30.08.2019Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеII.2019


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај , 07.2019 
  среда, 31 јули 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 19 јули 2019

  23.07.2019
Почитувани корисници,
Поради откриена грешка во табелата Т.28: Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката, местото на раѓање и укажаната стручна помош, направена...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 јуни 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Северна Македонија во бројки 
  четврток, 13 јуни 2019

  Почитувани корисници,

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика