+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Оглас за работно место
  Оглас за работно место
 


 Последни објавени соопштенија

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, aвгуст 2020 година
понеделник, 28 септември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, во август 2020 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 0.8 % на месечно ниво и за 0.8 % на годишно ниво.

Во август 2020, во споредба со јули 2020 година, продажните цени на производителите...   3


Индекси на прометот во услугите, второ тримесечjе од 2020 година
петок, 25 септември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот од продажбата на услугите во второто тримесечје од 2020 година е помал отколку во второто тримесечје од 2019 година за 34.8 %.

Во второто тримесечје од 2020 година во однос на истото тримесечје од 2019 година, намалување се јавува во сите...   138  
25.09.2020Енергија, јули 2020 година - претходни податоци -
22.09.2020Регионални сметки во земјоделството, 2018 година
21.09.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2020 година
21.09.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2020 година
15.09.2020Индекси на прометот во индустријата, јули 2020 година
15.09.2020Индекси на цените во земјоделството, август 2020 година
15.09.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2020 година
14.09.2020Туризам, јули 2020 година


Следни соопштенија
     
29.09.2020Индекси на индустриското производство08.2020
30.09.2020Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2018
30.09.2020Бруто-домашен производ - претходни податоци2019
30.09.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2020
30.09.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2020
30.09.2020Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2020
05.10.2020Индекси на цените во угостителството09.2020
06.10.2020Даноци во животна средина2017
06.10.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2020
07.10.2020Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  понеделник, 31 август 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 јули 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 31 јули 2020

 

Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2019 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика