+A   |  -A
ппп: 2327 | ввв: 241483
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2018 година
петок, 22 јуни 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во април 2018 година, во однос на април 2017 година, изнесува 105.5.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен
во секторите: Рударство и вадење...
  41

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2018 година
петок, 22 јуни 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во април 2018 година, во однос на април 2017 година, изнесува 105.6.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Рударство и вадење...
  40


  
20.06.2018Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2017 година
14.06.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2018 година
14.06.2018Индекси на цените во земјоделството, мај 2018 година
14.06.2018Индекси на прометот во индустријата, април 2018 година
13.06.2018Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти, 2017 година
13.06.2018Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија, 2017 година
12.06.2018Туризам, април 2018 година
12.06.2018Насилната смрт во Република Македонија, 2017 година


Следни соопштенија
     
25.06.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци04.2018
27.06.2018Бесправно изградени објекти2017
27.06.2018Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони - дефинитивни податоци2017
28.06.2018Индекси на индустриското производство05.2018
28.06.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2018
29.06.2018Индекси на прометот во секторот Трговија05.2018
29.06.2018Индекси на работниците во индустријата05.2018
29.06.2018Потрошени градежни материјали и енергија2017
04.07.2018Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2017/2018
04.07.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-05.2018


   Последни објавени публикации


  Сторители на кривични дела 
  петок, 22 јуни 2018

  Во оваа публикација се презентирани статистичките податоци за пријавените, обвинетите и осудените
полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела во 2017 година,...

 
  HyperLink  Македонија во бројки 
  четврток, 14 јуни 2018

  Почитувани корисници,

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со...

 
  HyperLink  Миграции 
  среда, 06 јуни 2018

  Во Статистичкиот преглед 2.4.18.06 (897) се презентирани основни статистички податоци за отселени и доселени лица во Република Македонија во 2017 година, како и споредбени показатели...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 мај 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика