+A   |  -A
ппп: 613 | ввв: 144446
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Индекси на цените во земјоделството, јануари 2018 година
четврток, 15 февруари 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јануари 2018 година,
во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 1.1%, а кај аутпутот се бележи намалување
од 16.6%.
Во јануари 2018 година, во споредба со јануари 2017...
  43

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јануари 2018 година
четврток, 15 февруари 2018

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката
индустрија во јануари 2018 година е за 0.1 процентен поен понизок во однос на претходниот месец, а во однос
на јануари 2017 година е зголемен за 1.6 процентни поени.


Состојбата на обезбеденоста на производството со...   51  
15.02.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2017 година
15.02.2018Индекси на прометот во индустријата, декември 2017 година
15.02.2018Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје 2017 година
15.02.2018Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-декември 2017 година
14.02.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јануари 2018 година
12.02.2018Туризам, декември 2017 година
12.02.2018Издадени одобренија за градење, декември 2017 година
09.02.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2017 година


Следни соопштенија
     
20.02.2018Превезени патници со автобусиIV.2017
22.02.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен12.2017
22.02.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен12.2017
26.02.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци12.2017
27.02.2018Природно движење на населението - претходни податоциIV.2017
28.02.2018Индекси на прометот во секторот Трговија01.2018
28.02.2018Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2017
01.03.2018Превезени патници и стокиIV.2017
01.03.2018Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развоj2017
02.03.2018Слободни работни местаIV.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 јануари 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  четврток, 28 декември 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се...

 
  HyperLink  Структура и типологија на земјоделските стопанства 
  четврток, 28 декември 2017

  Почитувани корисници,

Пред вас е публикацијата „Структура и типологија на земјоделските стопанства“ во која се содржани податоци за индивидуалните земјоделски стопанства и деловните субјекти, нивната...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика