+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2020 година
петок, 20 ноември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во септември 2020 година, во однос на септември 2019 година, изнесува 107.7.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација (10.6...   40


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, септември 2020 година
петок, 20 ноември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во септември 2020 година, во однос на септември 2019 година, изнесува 108.2.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Преработувачка индустрија (10.7 %), Уметност,...   41  
19.11.2020Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2020 година
19.11.2020Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2020
17.11.2020Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2020 година
17.11.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, октомври 2020 година
16.11.2020Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2020 година
16.11.2020Индекси на цените во земјоделството, октомври 2020 година
16.11.2020Енергија, јануари ‒ декември 2018 година - дефинитивни податоци -
16.11.2020Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2020 година


Следни соопштенија
     
25.11.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци09.2020
30.11.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата10.2020
30.11.2020Индекси на индустриското производство10.2020
30.11.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2020
30.11.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци10.2020
30.11.2020Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII.2020
30.11.2020Природно движење на населението - претходни податоциIII.2020
30.11.2020Сметки на текови на материјали2019
01.12.2020Слободни работни местаIII.2020
04.12.2020Активно населениеIII.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај , 10.2020 
  петок, 30 октомври 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Статистички годишник, 2020 
  четврток, 29 октомври 2020

 

Пред вас е најновото издание на една од најстарите и највредни едиции на Државниот завод за статистика -   Статистичкиот годишник на Република Северна Македонија.

Прикажани на...
 
  HyperLink  Регионите во Република Северна Македонија, 2020 
  понеделник, 26 октомври 2020

 

Запознајте ја Република Северна Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските, социоекономските, културните,...
 
  HyperLink  Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација 
  вторник, 20 октомври 2020

  ...
 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика