+A   |  -A
ппп: 356 | ввв: 72418
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Потрошени градежни материјали и енергија, 2016 година
петок, 23 јуни 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика (МАКСТАТ), во 2016 година деловните субјекти кои се
занимаваат со градежна дејност потрошиле градежни материјали и енергија во вредност од 12 925 251 илјади
денари, што е за 11.1% повеќе во однос на претходната година.


Во вкупната вредност на потрошените...   58


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2017 година
четврток, 22 јуни 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во април 2017 година, во однос на април 2016 година, изнесува 101.5


Ваквото зголемување е резултат, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Информации и комуникации...   41  
22.06.2017Енергија, април 2017 - претходни податоци
22.06.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2017 година
20.06.2017Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2016 година
15.06.2017Индекси на прометот во индустријата, април 2017 година
15.06.2017Индекси на цените во земјоделството, мај 2017 година
15.06.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2017 година
15.06.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2017 година
14.06.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2017 година


Следни соопштенија
     
27.06.2017Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони - дефинитивни податоци2016
28.06.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2017
30.06.2017Индекси на индустриското производство05.2017
30.06.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци05.2017
30.06.2017Индекси на работниците во индустријата05.2017
30.06.2017Трошоци за заштита на животната средина2016
04.07.2017Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2016/2017
04.07.2017Индекси на цените во угостителството06.2017
04.07.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-05.2017
07.07.2017Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2017


   Последни објавени публикации


  Регионите во Република Македонија 
  вторник, 20 јуни 2017

  Запознајте ја Република Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските, социоекономските, културните, просторните...
 
  HyperLink  Статистички годишник 
  четврток, 15 јуни 2017

 

Во 72-годишното постоење на Државниот завод за статистика (МАКСТАТ), 64 години
се обележани со единствена, исклучителна и вредна едиција за државата - изданијата на...

 
  HyperLink  Миграции 
  четврток, 08 јуни 2017

  Во Статистичкиот преглед 2.4.17.06 (875) се презентирани основни статистички податоци за отселени и доселени лица во Република Македонија во 2016 година, како и споредбени показатели...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 01 јуни 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика