+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
  Оглас за прием на анкетари за спроведување на статистичкото истражување за Иновации и иновациски активности на микро, мали и средни претпријатија

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, декември 2018 година
среда, 20 февруари 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во декември 2018 година, во однос на декември 2017 година, изнесува 107.7.
Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во
секторите: Информации и комуникации (27.1...
  41

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2018 година
среда, 20 февруари 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во декември 2018 година, во однос на декември 2017 година, изнесува 108.1.
Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Информации и комуникации...
  40


  
15.02.2019Индекси на прометот во индустријата, декември 2018 година
15.02.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јануари 2019 година
15.02.2019Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - декември 2018 година
15.02.2019Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2018 година
15.02.2019Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2018 година
15.02.2019Индекси на цените во земјоделството, јануари 2019 година
14.02.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јануари 2019 година
12.02.2019Туризам, декември 2018 година


Следни соопштенија
     
21.02.2019Обем на стоковната размена со странство - дефинитивни податоци01-12.2017
25.02.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци12.2018
26.02.2019Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој2018
27.02.2019Природно движење на населението - претходни податоциIV.2018
28.02.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2019
28.02.2019Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци01.2019
28.02.2019Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2018
28.02.2019Превезени патници со автобусиIV.2018
01.03.2019Слободни работни местаIV.2018
05.03.2019Превезени патници и стокиIV.2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 јануари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 31 декември 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  четврток, 27 декември 2018

  Државниот завод за статистика, во 2017 година, го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за живеење, 2017 година по осми пат, што претставува извор...
 
  HyperLink  Истражување и развој 
  среда, 26 декември 2018

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-развојната дејност во Република Македонија за 2017 година.

Истражувањето се спроведува со годишна...

 
  HyperLinkВидеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика