+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Оглас за работно место на проект за статистика

 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје 2019
понеделник, 22 април 2019

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во трговијата на мало во првото тримесечје од 2019 година е за 0.3 процентни поени повисок во однос на претходното тримесечје, а e зголемен за 0.9 процентни поени во однос на првото тримесечје од 2018 година.

Eкономската состојба на деловните...   55


Комунален отпад, 2018 година
понеделник, 22 април 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на собран комунален отпад во Република Северна Македонија во 2018 година изнесува 625 386 тони. Споредено со 2017 година, вкупното количество на собран комунален отпад во 2018 година бележи намалување од 1.6 %.

Најголемо количество на собран комунален отпад е забележано...   80  
22.04.2019Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2018/2019 година
19.04.2019Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2019
19.04.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2019
19.04.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, февруари 2019
17.04.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2019
15.04.2019Индекси на цените во земјоделството, март 2019 година
12.04.2019Индекси на прометот во индустријата, февруари 2019 година
12.04.2019Туризам, февруари 2019 година


Следни соопштенија
     
25.04.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2019
30.04.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата03.2019
30.04.2019Индекси на индустриското производство03.2019
30.04.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2019
30.04.2019Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2019
30.04.2019Паркиралишта и гаражи2018
06.05.2019Индекси на цените во угостителството04.2019
06.05.2019Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-03.2019
07.05.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2019
10.05.2019Такси-превоз на патници2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 април 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Жените и мажите во Северна Македонија 
  четврток, 07 март 2019

  Почитувани корисници, пред вас е единаесеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 28 февруари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 јануари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLinkВидеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика