+A   |  -A
ппп: 8449 | ввв: 622480
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, февруари 2018 година
понеделник, 23 април 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во февруари 2018 година, во однос на февруари 2017 година, изнесува 103.4.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Рударство и вадење...
  41

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2018 година
понеделник, 23 април 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во февруари 2018 година, во однос на февруари 2017 година, изнесува 103.6.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Рударство и вадење...
  40


  
20.04.2018Комунален отпад, 2017 година
20.04.2018Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2017/2018 година
18.04.2018Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2018
18.04.2018Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје од 2018 година
17.04.2018Анкета за цената на трудот, 2016
16.04.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2018
16.04.2018Индекси на цените во земјоделството, март 2018
13.04.2018Издадени одобренија за градење, февруари 2018 година


Следни соопштенија
     
25.04.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2018
27.04.2018Индекси на индустриското производство03.2018
27.04.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2018
27.04.2018Паркиралишта и гаражи2017
30.04.2018Индекси на прометот во секторот Трговија03.2018
30.04.2018Индекси на работниците во индустријата03.2018
04.05.2018Индекси на цените во угостителството04.2018
04.05.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-03.2018
07.05.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2018
10.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 30 март 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 01 март 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 јануари 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика