+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Индекси на прометот во индустријата, ноември 2019 година
петок, 17 јануари 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во ноември 2019 година, во однос на ноември 2018 година, изнесува 103.1.

Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во ноември 2019 година, во однос на ноември

2018 година, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија...   102


Индекси на цените во земјоделството, декември 2019 година
петок, 17 јануари 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во декември 2019 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 3.4 %, а кај аутпутот се бележи зголемување од 1.8 %.

Во декември 2019 година, во споредба со декември 2018 година, индексот...   43  
16.01.2020Издадени одобренија за градење, ноември 2019 година
16.01.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2019 година
14.01.2020Туризам, ноември 2019 година
10.01.2020Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2019 година
10.01.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2019 година
10.01.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, ноември 2019 година
08.01.2020Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2019 година
08.01.2020Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година


Следни соопштенија
     
20.01.2020Деловни тенденции во градежништвотоIV.2019
22.01.2020Деловни тенденции во трговијата на малоIV.2019
22.01.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен11.2019
22.01.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен11.2019
24.01.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2019
28.01.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2019
30.01.2020Индекси на индустриското производство12.2019
31.01.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата12.2019
31.01.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2019
05.02.2020Индекси на цените во угостителството01.2020


   Последни објавени публикации


  Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019 
  петок, 17 јануари 2020

 

Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на постдипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) на високообразовните установи и научните установи...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 02 јануари 2020

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  МакСтат избор 
  петок, 20 декември 2019

  Почитувани корисници,

Како дел од европското статистичко семејство, Државниот завод за статистика, во ова издание, на еден поинаков начин презентира податоци за Република Северна Македонија и...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  среда, 18 декември 2019

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-развојната дејност во Република Северна Македонија за 2018 година.

Истражувањето се спроведува со...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика