+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последни објавени соопштенија

Активно население во Република Северна Македонија Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2019 година
петок, 06 декември 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, во III тримесечје од 2019 година, активното население во Република Северна Македонија изнесува 964 248 лица, од кои вработени се 799 546, а 164 702 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 57.2, стапката на вработеност 47.4, додека стапката...   98


Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2019 година
петок, 06 декември 2019

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за третото тримесечје од 2019 година изнесува 3.6 %.

Во третото тримесечје од 2019, најголем пораст е забележан во секторите: Б, В, Г и Д – Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична...   31  
05.12.2019Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2019
05.12.2019Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2019 година
02.12.2019Слободни работни места во третото тримесечје од 2019 година
29.11.2019Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2017 и 2018 година
29.11.2019Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во третото тримесечје од 2019 година
29.11.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2019 година
29.11.2019Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2017 година
29.11.2019Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2019 година


Следни соопштенија
     
10.12.2019Издадени одобренија за градење10.2019
10.12.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2019
10.12.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2019
10.12.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало11.2019
10.12.2019Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)10.2019
11.12.2019Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни2018
12.12.2019Туризам10.2019
13.12.2019Индекси на прометот во индустријата10.2019
16.12.2019Индекси на цените во земјоделството11.2019
17.12.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија11.2019


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 ноември 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица 
  четврток, 07 ноември 2019

  Статистичкиот преглед број 2.4.19.03/909 за 2018 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.18.10/901 за 2017 година.

Публикацијата содржи податоци за правата...

 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  четврток, 07 ноември 2019

  Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2018/2019 година, како и...
 
  HyperLink  Одржлив развој 
  вторник, 05 ноември 2019

 

Целите за одржлив развој претставуваат глобална рамка за креирање политики кои водат кон искоренување на сите форми на сиромаштија, нееднаквост, зачувување на животната средина, обезбедување...
 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика