+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

ОГЛАС ЗА РАБОТНО МЕСТО
Aнгажман на виш не-клучен експерт (НКЕ) во софтверски решенија за статистичка обработка


 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2019 година
вторник, 22 октомври 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во август 2019 година, во однос на август 2018 година, изнесува 103.8.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Дејности на здравствена и социјална...   40


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2019 година
вторник, 22 октомври 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во август 2019 година, во однос на август 2018 година, изнесува 104.9.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Дејности на здравствена и социјална...   41  
22.10.2019Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2019 година
21.10.2019Деловни тенденции во трговијата на мало, трето тримесечје од 2019 година
18.10.2019Структурни деловни статистики, 2018 година - претходни податоци -
18.10.2019Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје од 2019 година
18.10.2019Енергетски биланси, 2018 година - претходни податоци -
17.10.2019Енергетски биланси, 2017 година -дефинитивни податоци-
16.10.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, септември 2019 година
15.10.2019Индекси на прометот во индустријата, август 2019 година


Следни соопштенија
     
25.10.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2019
28.10.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2019
30.10.2019Индекси на индустриското производство09.2019
31.10.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата09.2019
31.10.2019Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци09.2019
31.10.2019Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2019
31.10.2019Лаекен индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2018
05.11.2019Индекси на цените во угостителството10.2019
05.11.2019Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2019
07.11.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2019


   Последни објавени публикации


  Статистички годишник 
  петок, 18 октомври 2019

 

Пред вас е најновото издание на една од најстарите и највредни едиции на Државниот завод за статистика -   Статистичкиот годишник на Република Северна Македонија.

Прикажани на...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 30 септември 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 02 септември 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај , 07.2019 
  среда, 31 јули 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink

Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика