+A   |  -A
Skip Navigation Links

Лични податоци:

 

Име и презиме:                    Зирап Адеми

Датум на раѓање:                 11.03.1986

Етничка припадност:           Албанец

Брачен статус:                    Оженет (две деца)

 

 Образование:                     

- Универзитет на Југоисточна Европа
Информатичка технологија (VII / 1) (2005 - 2008)

 - Универзитет на Југоисточна Европа
Последипломски студии: Бизнис информатика (2013)

 

Познавање на странски јазици:

Албански, македонски, англиски, италијански

 

Други вештини:

Microsoft Office, SQL Server, WET Programming

 

Стручни квалификации и искуства: 

  • Инсталација и одржување на бази на податоци
  • Одржување на перформанси на бази на податоци за да се идентификуваат и решаваат конфликти на податоци
  • Одржување на Статистичкиот деловен регистар, месечно ажурирање на податоци
  • Анализа на податоци и управување со интеграција на различни системи на податоци
  • Спроведување на процеси и логика за екстракција, трансформација и товарење на податоци од различни извори на административни податоци
  • Дебагирање, смена на проблеми, модификации и единици за тестирање на интегрирани решенија
  • Вклучување на шема за дизајн за регулирање на база на физички податоци, податоци за моделирање и перформанси

Професионално искуство:

6 март 2018 до денес  -  заменик-директор на Државниот завод за статистика

3 август 2017 до 5 март 2018  -  в.д.заменик-директор на Државниот завод за статистика

18.01.2012 до 2.08.2017 - помлад соработник за имплементирање на програмски решенија во Одделението за деловен регистар и структурни деловни статистики во Секторот за деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната средина

2009-2010 - в.д.директор на ЈП„Хигиена“ - Чегране© Државен завод за статистика